ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, JUDICIUM, s. r. o., Štefánikova 29, Bratislava 81104, IČO: 45605378, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 99153/B, (ďalej len 'JUDICIUM, s. r. o.')

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

JUDICIUM, s. r. o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou JUDICIUM, s. r. o..

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa

Ak ste uchádzači o zamestnanie, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie.

Ak ste dohodári, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – dohodári.

Ak ste zamestnanci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci.

Ak ste fyzické osoby [uplatňujúce si práva Dotknutých osôb], podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – fyzické osoby [uplatňujúce si práva Dotknutých osôb].

Ak ste spoločníci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – spoločníci.

Ak ste štatutári, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – štatutári.

Informácie o ochrane údajov pre akcionárov, spoločníkov a štatutárnych orgánov nájdete v sekcii Akcionári, spoločníci a štatutárne orgány

Ak ste klienti [obchodné spoločnosti pri nákupe licencie], podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – klienti [obchodné spoločnosti ].

Ak ste klienti [obchodné spoločnosti pri zmluvných činnostiach], podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – klienti [obchodné spoločnosti].

Ak ste fyzické osoby [uplatňujúce si práva Dotknutých osôb], podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – fyzické osoby [uplatňujúce si práva Dotknutých osôb].

Ak ste klienti [oprávnené osoby obchodných spoločností], při školiacej činnosti ponúkame nasledovné podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – klienti [oprávnené osoby obchodných spoločností].

Ak ste zástupcovia obchodných partnerov [zástupcovia obchodných spoločností], podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia obchodných partnerov [zástupcovia obchodných spoločností].

Ak ste účastníci podujatí, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – účastníci podujatí.

Ak ste zástupcovia obchodných partnerov [zástupcovia obchodných spoločností], podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia obchodných partnerov [zástupcovia obchodných spoločností].

Ak ste zástupcovia partnerských spoločností, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia partnerských spoločností.

Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť v sekcii Web a Cookies.

Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby použite e-mailovú adresu office@judicium.sk, alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti JUDICIUM, s. r. o..

Top